אודות


עמוד 'אודות' הוא תיאור הליבה של האתר שלך. זה המקום שבו אתה נותן מידע ללקוחות שלך על מהות האתר.

אתה יכול לערוך את כל הטקסט הזה ולהחליף אותו עם כל תוכן שתרצה לכתוב.

לדוגמה, אתה יכול לספר להם איך נכנסת לתחום, מה עושה את החברה שלך למיוחדת, מה הם ערכי הליבה שלה ועוד. עמוד 'אודות' הוא תיאור הליבה של האתר שלך. זה המקום שבו אתה נותן מידע ללקוחות שלך על מהות האתר.

אתה יכול לערוך את כל הטקסט הזה ולהחליף אותו עם כל תוכן שתרצה לכתוב.

לדוגמה, אתה יכול לספר להם איך נכנסת לתחום, מה עושה את החברה שלך למיוחדת, מה הם ערכי הליבה שלה ועוד.
אודות